Toename aantal studenten in het hoger onderwijs in Groningen ook merkbaar voor CNG

Geplaatst op:

Steeds meer jongeren vinden hun weg naar het hoger onderwijs in Groningen. Ook CNG merkt dat doordat het hoger onderwijs steeds meer vestigingen in gebruik neemt die opgenomen moeten worden in hun respectievelijke ICT-netwerken. CNG is, sinds haar oprichting, de partij die, zonder winstoogmerk, de noodzakelijke glasvezelverbindingen daarvoor levert.  Door haar kennis van de specifieke behoeftes van elke instelling en dankzij haar fijnmazig glasvezelnetwerkwerk in de Stad Groningen zijn nieuwe locatie aansluitingen binnen redelijke termijn en kosten te realiseren. Ook werkt CNG continu intensief samen met de Groningse onderwijsinstellingen om middels her-configuraties van hun specifieke infrastructuur tussen hun locaties de exploitatiekosten voor de instellingen zo laag mogelijk te houden. Hiermee voldoet CNG ook op dit gebied aan haar doelstelling om, zij het op indirecte en ondergrondse wijze, een maatschappelijke bijdrage te leveren.