Corpus-Zuid 'kruispunt van infrastructuren'

Geplaatst op:

Op maandag 23 januari heeft CNG geparticipeerd in een bijeenkomst van het bedrijvenpark Corpus-Zuid. De bijeenkomst, georganiseerd door VBGW, gaf met 20 aanwezigen een niet representatieve weergave vanuit het bedrijventerrein. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst werd met name ingegaan op het upliften van het bedrijvenpark. Parkeerproblematiek, bewegwijzering, het ontbreken van de verbinding met de in de nabijheid aanwezige groenvoorzieningen. Een nogal diverse uitstraling kan met een wat meer gestructureerde aanpak borgen dat ook Corpus-Zuid zich in de toekomst kan verzekeren van voldoende belangstelling van bestaande en nieuwe huurders.

Vanuit CNG hebben we door middel van een presentatie over ons glasnetwerk en één op één gesprekken met de ISP’s een stukje invulling kunnen geven ten aanzien van een eventuele participatie. Samen Corpus-Zuid aantrekkelijker maken. Dit geldt voor zowel de onder het eerste blok genoemde fysieke uitstraling, als voor de goede digitale ontsluiting over het netwerk van CNG met daarover een scala aan diensten van de ISP’s. De komende weken gaat CNG samen met parkmanagement VBGW en de ISP’s verder de behoefte van afnemers in kaart brengen om te bepalen hoe we dit verder vorm gaan geven.