Community Network staakt voorlopig haar promotie activiteiten op bedrijventerreinen

Geplaatst op:

De afgelopen periode heeft Community Network, in nauwe samenwerking met een zestal lokale Internet Service Providers, onderzocht in hoeverre er interesse bestond bij de op die terreinen gevestigde bedrijven in aansluiting op ons glasvezelnetwerk. De conclusie moet echter zijn dat deze interesse op dit moment onvoldoende is om te investeren in een dergelijke voorziening. Wellicht zijn we wat te vroeg met ons initiatief omdat we het idee hebben dat de meeste bedrijven weliswaar niet tevreden zijn over hun huidige internetontsluiting maar dit niet zo problematisch ervaren dat ze de overstap naar glasvezel willen maken. Onze inschatting is dat dit over 2 á 3 jaar heel anders zou kunnen liggen omdat de hoeveelheid data die bedrijven ‘consumeren’ sterk zal blijven toenemen en de bestaande internetvoorzieningen tegen grenzen aan zullen gaan lopen.

We hebben dit initiatief daarom ‘on hold’ gezet en zullen het een vervolg geven op het moment dat de vraag naar glasvezel voldoende groot is.