CNG gestart met omleggen van haar Noord/Zuid verbindingen i.v.m. de aanstaande ombouw van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen.

Geplaatst op:

In 2017 start de ombouw van de zuidelijke ringweg en het Julianaplein in de stad Groningen. Als voorbereiding moeten veel leidingen van Nuts en Telecom bedrijven omgelegd worden om de wegenbouwers hun werk te kunnen laten doen. Ook Community Network Groningen neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Medio augustus j.l. is aan de Maaslaan het kabeltracé verlegd en begin oktober is één van de verbindingen die Community Network aan de Gasunie levert omgelegd naar een nieuw veilig tracé. De vereiste onderbreking en het herstel van deze verbinding is mede dankzij de kundige Gasunie en BAM medewerkers ruim binnen de geplande tijd gerealiseerd. Community Network Groningen staat in direct contact met de uitvoerende aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg realiseert en kan daarmee maximaal anticiperen op de ontwikkelingen om ongeplande onderbrekingen in haar dienstverlening door deze mega operatie, zo veel mogelijk te voorkomen.