Netwerk

De infrastructuur van CNNN beslaat voornamelijk het grondgebied van de gemeente Groningen en de gemeente Haren. Door de fijnmazigheid, tot aan de randen van de stad, is in veel gevallen een snelle realisatie van nieuwe verbindingen, toegewezen en/of gedeeld, tegen aanvaardbare kosten te realiseren evenals toegang tot de stedelijke omgeving vanuit de randgebieden. Op deze infrastructuur is, in een z.g.n. cityring structuur, een redundante MES dienst gerealiseerd.